Warunki zakupu:

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju produktu.

Czas dostawy do 14 dni roboczych.

Płatność przelewem na konto:

Societe Generale S.A.

Numer konta: 25 1840 0007 2212 5250 0810 1019

Ważność oferty: DO ODWOŁANIA lub WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Wszystkie w/w ceny są cenami netto loco ACTIA-POLSKA Sp. z o.o. Cennik ten nie stanowi oferty w

rozumieniu prawa i jest przedstawiony jedynie dla celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie

możliwość zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.