Opis

Programy

Programy dla warsztatów i serwisów

T-STORE WORKSHOP – Program do obsługi Systemu Tachografu Cyfrowego dla warsztatów
i serwisów.

T-STORE WORKSHOP zapewnia:

 • czytelny układ menu
 • prosty i intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika,
 • małe wymagania systemowe,
 • bazy danych bez limitów ilości pojazdów, kart warsztatowych, przeprowadzonych kalibracji tachografów,
 • obsługę danych z wszystkich typów tachografów cyfrowych,
 • automatyczne dodawanie pojazdów i kart do bazy danych,
 • możliwość archiwizacji danych z kart kierowcy,
 • sporządzanie dokumentów potwierdzających przeprowadzone czynności kalibracyjne tachografów,
 • generowanie i drukowanie tabliczek instalacyjnych,
 • sporządzanie wymaganych przepisami powiadomień i certyfikatów (np. pobranie, dostarczenie danych),
 • sporządzanie raportów podsumowujących pracę warsztatu/serwisu za wybrany okres.

 

Nr katalogowy: AC931730

 

Dla firm transportowych

T-STORE STANDARD, T-STORE EXPERT, T-STORE CONTROL- Rodzina programów do obsługi Systemu Tachografu Cyfrowego dla firm transportowych.

ProgramyT-STORE to wygoda w obsłudze Systemu Tachografu Cyfrowego, ponieważ zapewniają:

 • czytelny układ menu,
 • małe wymagania systemowe,
 • prosty i intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika,
 • bazy danych programów bez limitów ilości pojazdów i kart,
 • obsługę danych z wszystkich typów tachografów i kart kierowców,
 • automatyczne dodawanie pojazdów i kart do bazy danych,
 • możliwość obsługi kilku firm w jednym programie,
 • informowanie o konieczności dokonania pobrań danych z tachografów i kart,
 • generowanie raportów za dowolny okres dotyczących zarejestrowanego na karcie kierowcy czasu pracy.

 

 

 

Wersja programu

Nr katalogowy

Funkcjonalność

T-STORE STANDARD

AC931553

archiwizacja danych z tachografów i kart kierowców, przeglądanie i raportowanie dotyczące czasu pracy kierowcy

T-STORE EXPERT

AC931554

funkcjonalność wersji STANDARD oraz dodatkowo przeglądanie i raportowanie dotyczące czasu pracy kierowcy na podstawie danych z karty za dowolnie wybrany okres oraz możliwość przeglądania danych pobranych z tachografu w tym przedstawienie danych o prędkości chwilowej pojazdu w formie wykresu.

T-STORE CONTROL

AC931661

funkcjonalność wersji EXPERT oraz dodatkowo analiza czasu pracy kierowcy pod kątem naruszeń przepisów socjalnych (czasów pracy, ciągłej jazdy, pauzy, jazdy tygodniowej, odpoczynków dziennych, tygodniowych, …) za wybrany przedział czasowy oraz umożliwia wydruki wykazów (zestawień) za wybrany przedział czasu:

- przebytych kilometrów przez pojazdy,

- przebytych kilometrów przez kierowców,

- czasów trwania poszczególnych typów czynności kierowców.

Pliki

Nazwa pliku Rozmiar
t-1.pdf 0.64 MB Pobierz