POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Actia-Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

 1. Informacje ogólne
  W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Actia-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie powierzonych nam danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.
 2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest „Actia-Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piasecznie, pod adresem: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000050071, REGON: 472903989, NIP: 7251815720, kapitał zakładowy: 5 735 000,00 zł.
  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres „Actia-Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania.
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Actia-Polska Sp. z o.o. w następujących celach:
  • w celu realizacji umowy, którą Państwo zawieracie z Actia-Polska Sp. z o.o. lub podjęcia na Państwa życzenie czynności dokonywanych przed zawarciem takiej umowy, obsługi procesu reklamacji, rękojmi i gwarancji w związku z zawartymi umowami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Actia-Polska Sp. z o.o., w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Actia-Polska Sp. z o.o., w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.
  Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.
 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.
 5. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
  • przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych przez Państwa z Actia-Polska Sp. z o.o.,
  • przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi,
  • przez okres, przewidziany prawem w jakim klient lub Actia-Polska mogą dochodzić roszczeń w tym wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zobowiązań z tytułu gwarancji oraz rękojmi,
  • przez okres przewidziany prawem, w jakim Actia-Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych,
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).
   Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.
   W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
   Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Actia-Polska Sp. z o.o. lub adres email wskazane w punkcie 2.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania Państwa danych z naruszeniem RODO.
 7. Wykorzystanie "cookies" na naszych stronach internetowych
  Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu osoby przeglądającej stronę internetową. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu personalizacji wyglądu i gromadzenia statystyk odwiedzin. Korzystając z niej wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.
  Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies w Państwa urządzeniu.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości blokowania plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.
 8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.
  W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
  Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.
 9. Zmiany naszej polityki prywatności.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.
 10. Kontakt z Actia Polska Sp. z o.o.
  Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.